Avís Legal


0. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.clausulasol.cat, del que es titular JOSEP MARIA RAVENTÓS I BLANC, SA (en endavant, RAVENTÓS I BLANC).

La navegació pel lloc web de RAVENTÓS I BLANC li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de RAVENTÓS I BLANC, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avis amb la màxima antelació possible.

Per tot això es recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un us correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant RAVENTÓS I BLANC o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent RAVENTÓS I BLANC denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

RAVENTÓS I BLANC, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de lInformació i del Comerç Electrònic, l’informa de què:

 • La seva denominació social és: JOSEP MARIA RAVENTÓS I BLANC, SA.
 • El seu nom comercial és: RAVENTÓS I BLANC.
 • El seu CIF és: A58136847.
 • El seu domicili social està a: PL. DEL ROURE, S/N – 08770 SANT SADURNI D’ANOIA – BARCELONA.
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA: Tom 7113; Llibre 6387; Foli 162; Secció 2ª; Full B82726; Inscripció 1ª.

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon: 938183262
 • Email: raventos@raventos.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i RAVENTÓS I BLANC es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, RAVENTÓS I BLANC pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a RAVENTÓS I BLANC i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de RAVENTÓS I BLANC i a no utilitzar-los per, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, de apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de RAVENTÓS I BLANC o de terceres persones; així como obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals RAVENTÓS I BLANC presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics RAVENTÓS I BLANC o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de RAVENTÓS I BLANC o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altre forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recavar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat de la qual pertany a RAVENTÓS I BLANC, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de RAVENTÓS I BLANC, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre RAVENTÓS I BLANC i el propietari del lloc web en el que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de RAVENTÓS I BLANC dels seus continguts o serveis.

RAVENTÓS I BLANC no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

RAVENTÓS I BLANC exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, a manera d'exemple, RAVENTÓS I BLANC no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, RAVENTÓS I BLANC declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. RAVENTÓS I BLANC no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. RAVENTÓS I BLANC no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a RAVENTÓS I BLANC, identificant-se degudament i especificar les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE Josep Maria Raventós i Blanc, S.A. FINALITAT Gestió de consulta i requeriments web Gestió dels clients potencials i contactes de l’empresa. Proporcionar informació addicional d’interès LEGITIMACIÓ Consentiment exprés DESTINATARIS No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal DRETS Accedir, rectificar i suprimir los dades, així com altres drets, tal i com s’explica a la informació addicional INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en las clàusules que es presenten a continuació En compliment del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades JOSEP MARIA RAVENTÓS I BLANC, S.A. (d’ara en davant “RAVENTÓS I BLANC”) li informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant seran incorporades a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat denominat “CLIENTS POTENCIALS I CONTACTE”. RAVENTÓS I BLANC ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits i procura instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Les seves dades seran emmagatzemades mentre gestionem el seu requeriment o fins que vostè ens indiqui el contrari, així com per tramitar encàrrecs, realitzar tasques administratives i remetre informació addicional que puguin ser del seu interès. Les finalitats de les operacions de gestió de dades que du a terme RAVENTÓS I BLANC com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT son exclusivament la gestió de la relació amb els clients potencials i els contactes, així com per a finalitats comercials i de millora de la seva experiència en línia. L’informem que l’ús dels formularis disponibles a està limitat a usuaris majors d’edat, per la qual cosa, al utilitzar qualsevol d’ells, vostè està garantint que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que se’n derivin en el cas que no fos així. Els formularis posats a disposició poden omplir-se en el idioma que vostè desitgi, no obstant, RAVENTOS I BLANC no es fa responsable dels errors o de l’impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud degut al us d’un idioma inadequat. El compliment dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, es totalment potestatiu, no obstant, la negativa a facilitar determinades dades podrà suposar l’impossibilitat de complir amb la seva petició. Vostè és el únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se RAVENTÓS I BLANC de qualsevol responsabilitat al respecte, tanmateix, assegura i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades. A RAVENTÓS I BLANC ens preocupem per la privacitat de les seves dades, i ÉS per això que li garantim la major confidencialitat en el seu tractament, confirmant que no es realitzarà cap cessió de les mateixes a tercers. En el moment d’entregar voluntàriament les seves dades, CONSENTEIX EXPRESSAMENT al seu tractament automatitzat o no per part de RAVENTÓS I BLANC, així com la seva comunicació a entitats de les quals la connexió amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials mitjançant el correu electrònic o mitjà equivalent, CONSENTEIX EXPRESSAMENT a la seva recepció. El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant el exercici dels dret de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que RAVENTÓS I BLANC li garanteix, dirigint-se per escrit a news@raventos.com Com a mesura de proactivitat per la seguretat de les dades, RAVENTÓS I BLANC ha assignat de forma voluntària como DPO (Delegat de Protecció de Dades) a AISLOP, de manera que per dirimir qualsevol dubte, queixa o suggestió sobre el tractament i registre de les operacions de gestió pot posar-se en contacte amb el DPO assignat a la següent direcció: consultors@aislopd.com.

5. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 • Sessió: Permeten al lloc que estàs visitant mantenir un seguiment del teu moviment d'una a una altra pàgina, de manera que no et demanarà la informació que ja li has donat anteriorment. Les cookies et permeten moure't per moltes pàgines d'un mateix lloc de manera ràpida i fàcil, sense haver d'autenticar-te de nou o tornar a iniciar el procés en cada zona que visites.
 • Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
riblang SessióPròpia Manté l'idioma escollit per l'usuari per tota la sessió de navegació i seccions de la pàgina i per pròxims accessos. https://www.raventos.com
raventos_public_sess_id Sessió Pròpia Identificador dels usuaris registrats per a entrar en les zones restringides de la web. https://www.raventos.com
__utma __utmb __utmc __utmz _utmt player _debug Tècniques De tercers Emmagatzemen informació sobre com s'utilitzen els videos de Vimeo perquè es puguen fer millores i informar de la nostra productivitat. http://vimeo.com

Nota: Les cookies de tipus 'pròpies' són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies 'De tercers' són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:
Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer9
Safari http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Altres navegadors
Consulteu la documentació del navegador que tingui instal·lat.

Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si voleu rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s'enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.