More

L'aposta biodinàmica


La recuperació dels hàbits agrícoles tradicionals va ser un dels objectius amb els quals Josep Maria Raventós i Blanc va fer el primer escumós de finca l’any 1985

Una finca sostenible i autosuficient


L’aposta per l’agricultura biodinàmica de Raventós i Blanc es basa en una voluntat ferma: la de mantenir una finca sostenible i autosuficient, amb una gran biodiversitat de flora i fauna i una vida subterrània rica que permet l’obtenció d’un sòl viu i estructurat. El nostre objectiu és aconseguir tenir un sòl molt viu i més fèrtil.

  • Biodynamic certified
    by Dementer

  • Organic certified
    by CCPAE

Aquesta ferma aposta per l’agricultura biodinàmica és el que ens permet mantenir i enfortir l’essència del nostre terrer per crear vins únics i singulars

L’atenció que dediquem a les plantes és, per a nosaltres, el més important. Són les nostres decisions i el mètode que apliquem allò que permet als nostres vins expressar un caràcter únic, determinat per la tipicitat del nostre microclima i els nostres sòls.

L’agricultura biodinàmica és la més meticulosa, profunda i espiritual de totes les opcions practicables en una vinya

Es tracta d’una filosofia de conreu on s’atorga una gran importància a la part etèrica, anímica i espiritual de les plantes, els animals i l’home.

L’adob de les nostres vinyes són els fems fermentats dels animals que tenim a la granja
Galliner a prop de l'hort de la finca
Treballant a cavall no es compacta el sòl i afavoreix que hi hagi més vida i fertilitat
Els fems dels rucs són un gran fertilitzant del nostre sòl

"Una agricultura on la planta està íntimament lligada a la vida natural i és un reflex d’allò que passa al cosmos"
Rudolf Steiner

Els treballs que afecten directament a la vida del sòl, com les cobertes vegetals o el compostatge, afavoreixen l’existència d’una terra sana i fèrtil

on hi apliquem pràctiques agrícoles com la selecció de varietats locals, la formació de la planta, la poda d’hivern, la poda en verd o la verema. Tot plegat, juntament amb la importància de les forces no físiques, té un paper cabdal per assolir que els ceps esdevinguin una planta forta, amb uns fruits vius i saborosos capaços d’aconseguir donar tipicitat i autenticitat als nostres vins.

La finca actua com un organisme agrícola on el compost és l’element principal al voltant del qual giren tots els elements naturals que el fan possible:

Granja, sòl, clima, planta

Cobertes vegetals


Per tal de tenir un sòl estructurat, treballem amb cobertes vegetals sembrades i espontànies que subterràniament arrelen, foraden la terra, fan cavitats per on entra l’aire i, per tant, ens permeten tenir més vida (fongs, bacteris, insectes i cucs). Aquestes cobertes aporten matèria orgànica que la vida del sòl sap transformar en sals minerals per alimentar les plantes.

Creen una biodiversitat de flora i fauna que permet aconseguir un ecosistema més viu i equilibrat
amb més abelles, marietes, orugues, cucs...

Compost


L’aportació d’un compost de fems d’animal proporciona als nostres sòls una dosi extra de matèria orgànica que no només alimenta la vida del nostre sòl, sinó que es transforma en sals per a les plantes.

Aquests fems compostats, provinents principalment de vaques del Pirineu i rucs de la nostra granja. Cavalls, ovelles i gallines
contenen la informació dels preparats biodinàmics del compost

Fitoteràpia


Per no tenir malalties dominants necessitem un sòl viu, un ecosistema amb gran biodiversitat i una planta equilibrada, forta i resistent a les fúngiques com l’oïdi, el míldiu o la Botrytis. Per això, a Raventós i Blanc apostem per la fitoteràpia per abaixar la dosis dels productes, malgrat ser naturals i ecològics, de sofre i sals de coure.

Fomentant la biodiversitat aèria, aconseguim tenir depredadors naturals del corc del raïm i disminuïm les dosis del tractament orgànic i natural de confusió sexual
davant la població d’aranyes, marietes i ratpenats cada vegada més elevada

Animals


Un element molt important de l’adob de les nostres vinyes són els fems fermentats, procedents dels animals que tenim a la granja, com rucs, porcs, ovelles o cavalls. Aquests animals, a més, ajuden a treure les herbes de les rengleres de les vinyes i durant tot l’any ens ajuden a mantenir nets els marges i els boscos de la finca, prevenint el risc d’incendis, frenant la colonització del pi blanc, recuperant el bosc mediterrani de roure i alzina. A part, les feines de les nostres parcel·les més emblemàtiques, Clos del Serral, Plana i Vinya del Mas, les fem amb cavall, vetllant per evitar l’ús de maquinària amb motor.

El cicle biodinàmic inclou també les gallines que tenim a prop de l’hort,
ja que també elles creen l’adob per a les vinyes que s’utilitzarà durant les estacions de compost

Preparats biodinàmics


Els preparats biodinàmics són barreges de substàncies minerals, vegetals i animals que, exposades a les forces naturals durant un temps, permeten oferir un retorn al seu hàbitat de forma alterada.

Serveixen per donar vida i activar diferents elements que es troben en els nostres sòls i que també són imprescindibles per al bon desenvolupament de la planta
La seva aplicació depèn dels diferents cicles que ens envolten

Descobreix més sobre Raventós i Blanc!


T'expliquem les anècdotes i novetats que passen a cada racó de la finca.
Des del celler fins a la granja.

Subscriu-te

Si vols viure el dia a dia a la finca
Segueix-nos a @raventosiblanc