Política de Privacitat

1. INTRODUCCIÓ:

L'empresa responsable del tractament de dades és JOSEP MARIA RAVENTÓS I BLANC, S.A. (d'ara endavant “RAVENTÓS I BLANC” o “Responsable del Tractament”) amb domicili a Plaça del Roure S/N- 08770 Sant Sadurní d'Anoia i C.I.F. número: A58136847. Telèfon: 34 93 818 32 62

A l'efecte de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades la present Política de Privadesa es regirà pel Reglament General de Protecció de Dades o Reglament [UE] 2016/679) (el “RGPD”).

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES:

RAVENTÓS I BLANC tractarà les dades de l'usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a:

 • Remetre periòdicament comunicacions electròniques o postals amb informació promocional sobre els nostres productes, esdeveniments i notícies relacionades amb RAVENTÓS I BLANC, tret que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Gestionar les comandes que es realitzin així com la facturació i lliurament corresponent.
 • Contractar serveis de subscripció al Club1497, tramitar l'enviament de les compres i mantenir-li informat de les novetats dels nostres productes i esdeveniments que organitzem.

3. CATEGORIA DE DADES QUE TRACTEM

Atenent a les finalitats abans esmentades, RAVENTÓS I BLANC tracta les següents categories de dades que se li sol·licita en funció de cada finalitat:

 • Dades identificaries: nom, cognoms, data de naixament.
 • Dades de localització: adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon.
 • Dades d'accés, tals com el seu nom d'usuari i contrasenya (encriptada) que hagi escollit.
 • Dades d'informació comercial.
 • Dades econòmiques, o financeres, bancaries.

4. LEGITIMACIÓ

La legitimació per part de RAVENTÓS I BLANC per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba bàsicament en el consentiment de l'interessat i la relació contractual i/o pre-contractual que té amb RAVENTÓS I BLANC.

Quan li enviem els nostres butlletins de novetats i serveis o utilitzem el correu electrònic que ens ha facilitat per contactar-lo d'una forma personalitzada ens basem en el consentiment informat.

El tractament de la informació que recullen les nostres cookies està basat en el consentiment informat que ens dona, de conformitat amb la legislació vigent.

5. DESTINATARIS

Per complir les finalitats indicades en la present Política de Privadesa, pot resultar necessari que RAVENTÓS I BLANC comuniqui o cedeixi les seves dades personals a tercers per les següents raons:

 • Cessions empresarials: en relació amb qualsevol reorganització, reestructuració, fusió o venda, o una altra transmissió d'actius, el Responsable del Tractament podrà cedir informació, inclosa la de tipus personal, sempre que la part receptora accepti tractar la informació personal d'una manera que s'ajusti a la Política de Privadesa de RAVENTÓS I BLANC.
 • Proveïdors de serveis: per prestar serveis en nom de RAVENTÓS I BLANC o per ajudar-nos amb els serveis que li prestem. Per exemple, a proveïdors de serveis per prestar serveis de transport, màrqueting, de publicitat, de comunicacions, d'infraestructura i d'informàtica, per personalitzar i optimitzar els nostres esdeveniments. Per eficiència del servei, dites col·laboradores i prestadors poden estar situats a Estats Units o altres països o territoris situats fora de l'Espai Econòmic Europeu que no proporcionin un nivell de protecció de dades equiparable al del seu país o, si escau, al de la Unió Europea.

En acceptar aquesta Política de Privadesa, ens autoritza expressament a tractar i comunicar les seves dades personals i/o a transferir les seves dades personals als esmentats prestadors de serveis com a encarregats del tractament situats fora de l'Espai Econòmic Europeu per a les finalitats aquí descrites i donar-li un servei complert. Quan en ocasió d'un intercanvi d'informació transferim informació personal a països fora de la Unió Europea i a altres zones que no comptin amb lleis integrals de protecció de dades, RAVENTÓS I BLANC s'assegurarà que prestin les garanties suficients per salvaguardar la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris d'acord amb aquesta Política de Privadesa.

6. DURADA

RAVENTÓS I BLANC conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

7. MESURES DE SEGURETAT

Des del compromís de RAVENTÓS I BLANC amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris, per la qual cosa, per protegir les dades reflectides en aquesta política de privadesa durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

8. DRETS

RAVENTÓS I BLANC com a responsable del tractament es compromet a respectar la confidencialitat de les seves dades personals i a garantir-li l'exercici dels seus drets. En tot moment podrà exercir els següents drets:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a RAVENTÓS I BLANC s'estan tractant dades personals que li concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incomplertes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
 • Obtenir de RAVENTÓS I BLANC la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Gestionar les comandes que es realitzin així com la facturació i lliurament corresponent.

Per exercir aquests drets per favor enviï un corre a privacidad@raventos.com o a un correu postal a: Plaça del Roure S/N- 08770 Sant Sadurní d'Anoia

Descobreix més sobre Raventós i Blanc!


T'expliquem les anècdotes i novetats que passen a cada racó de la finca.
Des del celler fins a la granja.

Subscriu-te

Si vols viure el dia a dia a la finca
Segueix-nos a @raventosiblanc