Termes i condicions d'us

Aquest document regula l'ús i utilització del lloc web www.raventos.com, del que és titular JOSEP MARIA RAVENTÓS I BLANC, SA (en endavant, RAVENTÓS I BLANC).

La navegació per la pàgina web de RAVENTÓS I BLANC li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva total acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de RAVENTÓS I BLANC, en què es procedirà a la seva publicació i notificació amb la màxima antelació possible.

Per això, és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquesta pàgina web.

El usuari a més, es fa obligat a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant RAVENTÓS I BLANC o davant un tercer, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència del no compliment de dicha obligació.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent RAVENTÓS I BLANC denegar o retirar l'accés i la seva utilització en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

RAVENTÓS I BLANC, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

 • La denominació social és: JOSEP MARIA RAVENTÓS I BLANC, SA.
 • El nom comercial és: RAVENTÓS I BLANC.
 • El CIF és: A58136847.
 • El domicili social està en: PL. L'ROURE, S / N - 08770 SANT SADURNI D'ANOIA - BARCELONA (ESPANYA).
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA: Tom 7113; Llibre 6387; Foli 162; Secció 2a; Full B82726; Inscripció 1ª.

2. CONDICIONS D'ACCÉS Y ÚS

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, RAVENTÓS I BLANC pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a RAVENTÓS I BLANC i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'RAVENTÓS I BLANC i a no emprar-los per, entre d'altres:

 1. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de RAVENTÓS I BLANC o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals RAVENTÓS I BLANC presta els seus serveis.
 2. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de RAVENTÓS I BLANC o de tercers.
 3. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 4. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

  Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, vídeos, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a RAVENTÓS I BLANC, sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

  Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de RAVENTÓS I BLANC, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

  La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

  L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre RAVENTÓS I BLANC i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de RAVENTÓS I BLANC dels seus continguts o serveis.

  RAVENTÓS I BLANC no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

RAVENTÓS I BLANC no garanteix plenament l'accés a la prestació dels serveis prestats a través d'aquest lloc web ni l'accés a tots els continguts, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

RAVENTÓS I BLANC no es farà responsable de l'exactitud, fiabilitat, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus serveis o reflectida en aquest lloc web, inclosos els possibles continguts titularitat de tercers ni de les conseqüències derivades o relacionades amb qualsevol virus que fos transmès a través dels seus servidors.

Així mateix, RAVENTÓS I BLANC declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. RAVENTÓS I BLANC no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. RAVENTÓS I BLANC no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, mitjans i formes de presentació i muntatge de les pàgines pertanyen, per si o com a concessionària, a RAVENTÓS I BLANC. Són, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i els és aplicable tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals que se li refereixen i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de propietat intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de RAVENTÓS I BLANC.

5. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

RAVENTÓS I BLANC es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l'incompliment d'aquestes condicions. La relació entre l'usuari i RAVENTÓS I BLANC es regeix per la normativa espanyola vigent i són competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i RAVENTÓS I BLANC, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Sant Sadurní d'Anoia.

Descobreix més sobre Raventós i Blanc!


T'expliquem les anècdotes i novetats que passen a cada racó de la finca.
Des del celler fins a la granja.

Subscriu-te

Si vols viure el dia a dia a la finca
Segueix-nos a @raventosiblanc